Financiën programma's in één oogopslag

In de volgende figuur laten we zien hoe onze uitgaven in 2017 over de programma's verdeeld zijn (bedragen x € 1.000).

Totale lasten

278.306

100 %