Wat willen we bereiken?

Een financieel gezonde gemeente is in het belang van alle inwoners in Oss. De begroting moet sluitend zijn. De meerjarenbegroting biedt inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven over een langere periode. We gaan zorgvuldig met het gemeentelijk geld om, dus we hebben aandacht voor ‘treasury’ en de reserves moeten op orde zijn. Dat alles willen we realiseren tegen een aanvaardbaar niveau aan lasten, zowel voor bewoners als voor ondernemers.

Uitgebreide doelstelling

Wat gaan we hiervoor doen?

Doelstelling 1: Beheerste lastendruk  
Doelstelling 2: Uitvoeren van stabiel financieel beleid

Programma informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente
Beleidskaders
Verbonden Partijen

Nieuw beleid

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

3O-ontwikkelingen

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Septembercirculaire

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Subsidies

Dit programma bevat geen subsidies.