Financieel overzicht totale begroting

Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Producten

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Exploitatie
Programma 1. Zorg en welzijn
Beleidsontwikkeling zorg en welzijn1.071-389205-201216021602160
Gezondheidszorg2.679-292.735-292.735-292.735-292.735-29
Jeugd en Opbouwwerk706-21495-21450-21449-21448-21
Jeugdzorg25.885-4125.139-4125.341-4125.246-4125.249-41
Wmo collectieve voorzieningen10.906-6510.12509.43909.43909.3790
Wmo individuele voorzieningen11.464-2.7579.555-2.7579.669-2.7579.805-2.7579.805-2.757
Wmo/AWBZ29.346-1531.175-1531.732-1532.324-1532.258-15
Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs
Basisonderwijs5.371-4133.993-4993.968-4994.045-4994.437-499
Beleidsontwikkeling Onderwijs1.133-8881.221-8881.207-888991-888991-888
Beleidsontwikkeling werk en inkomen17503210321026802680
Inkomensvoorziening24.016-17.48924.370-17.48923.922-17.48923.932-17.48923.932-17.489
Kinderopvang1120990990990990
Onderwijsondersteunende activiteiten2.090-181.952-181.952-181.952-181.952-18
Participatiebudget25.296023.678022.350021.211020.0030
Schuldhulpverlening1.20608860886088608860
Speciaal onderwijs39602800278027702760
Volwasseneneducatie148-54136-54136-54136-54136-54
Voorschoolse educatie950-78917-78845-78895-78944-78
Voortgezet onderwijs2.52602.00001.75101.73901.7270
Programma 3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten
Beleidsontwikkeling Kunst en cultuur2501100110011001100
Bibliotheek1.89401.89001.89001.89001.8900
Cultuur4.894-1264.077-313.979-313.908-313.908-31
Kunst529-141386-82386-82385-82385-82
Overige voorzieningen476-37304-37304-37301-37301-37
Sociaal-cultureel werk2.533-4201.819-2901.826-2902.239-2902.545-290
Sport7.355-1.6346.838-1.5166.863-1.6456.709-1.5926.743-1.539
Sportstimulering768-28060811068306830
Programma 4. Veiligheid
Integrale veiligheid24102990299029902740
Toezicht en handhaving openbare orde970-57841-32841-32841-32841-32
Veiligheidsregio4.222-4163.87904.00304.32604.4050
Programma 5. Mobiliteit en openbare ruimte
Begraven438-239255-239254-239253-239253-239
Hondenwacht461-535380-535380-535380-535380-535
Natuurgebieden243-138234-68234-68234-68234-68
Openbaar groen6.585-3215.206-215.093-215.130-215.166-21
Parkeren2.786-2.8732.329-2.8752.210-2.8822.211-2.8972.213-2.897
Projecten Openbare ruimte2.899-2.8071140118010001000
Riolering7.308-7.9326.551-7.9566.551-7.9566.551-7.8876.551-7.887
Verkeer4.292-161.089-161.477-162.114-161.149-16
Wegen, straten en pleinen13.715-5488.265-3987.893-3987.914-3987.975-398
Programma 6. Duurzaamheid, milieu en natuur
Advisering en handhaving milieu2.21001.96301.89401.83601.8260
Afvalverwijdering bedrijven496-503460-503460-503458-503458-503
Afvalverwijdering particulieren11.791-12.88510.063-11.76910.024-11.7109.972-11.6359.948-11.635
Beleidsontwikkeling Afval0000000000
Projecten milieu en buitengebied1.26501.13101.103093109310
Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Ruimtelijke ordening2.539-1812.662-1812.452-1812.142-1811.992-181
Strategische projecten/samenwerking928089801.27301.27301.2630
Volkshuisvesting5.292-2.1403.488-2.8793.486-2.8793.485-2.8793.478-2.879
Woningbouwcomplexen7.768-7.9208.743-9.5078.238-8.6067.637-8.3624.779-5.132
Programma 8. Economie en vrije tijd
Beleidsontwikkeling Lokale economie88701.46401.13401.13401.1340
Evenementen en stadspromotie569-10886-13869082208220
Haven897-508805-497807-507810-516812-526
Industrieterreinen12.530-13.5137.824-9.5696.471-7.78817.040-18.0755.970-7.014
Kermissen en Markten426-339222-339222-339222-339222-339
Overige bedrijfsmatige activiteiten12.700-10.6389.867-9.7045.579-5.2643.494-3.6913.015-2.485
Recreatie en toerisme744-37793-37793-37713-37712-37
Programma 9. Bestuur, organisatie en dienstverlening
Bevolking942-334783-334783-334783-334783-334
College1.58601.10901.10901.10901.1090
Raad en raadscommissies1.192-21.183-21.183-21.183-21.183-2
Rekenkamer630500500500500
Resultaat kostenplaatsen24.835-4.78125.200-1.87824.402-1.78224.117-1.71324.312-1.684
Rij-/reis-/identiteitsdocumenten1.598-1.3351.165-1.3351.165-1.335990-1.160990-1.160
Vastgoedadministratie389-17395-44395-44395-44395-44
Verkiezingen1180750750750750
Wijkgericht werken93808720872087208720
Programma 10. Financiën en belastingen
Algemene baten en lasten11802.084-7742.183-7812.174-7763.701-765
Algemene uitkering0-165.9360-162.7860-163.2770-163.0770-162.687
Dividend en winstuitkering9-750-750-750-750-75
Onvoorzien25003000300030003000
Overige belastingen235-512215-512215-512215-512215-512
OZB belasting935-16.3371.014-17.4621.014-17.5411.014-17.5541.014-17.566
Reserveringen540540540540540
Treasury14.242-21.162-170-1.815247-1.773331-1.730394-1.685
Mutaties in reserves
Programma 1. Zorg en welzijn
Wmo collectieve voorzieningen770-259620-5060-600-6000
Wmo individuele voorzieningen0-1.11400000000
Wmo/AWBZ0-13400000000
Jeugd en Opbouwwerk0-10000000000
Jeugdzorg0-320-97000000
Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs
Beleidsontwikkeling Onderwijs0-530-710-540-320-32
Basisonderwijs27-4100-1270-1260-1240-123
Voortgezet onderwijs0000000000
Inkomensvoorziening0-1600000000
Participatiebudget0000000000
Voorschoolse educatie0000000000
Speciaal onderwijs0-3000000000
Beleidsontwikkeling werk en inkomen000-540-540000
Programma 3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten
Sport297-5110-3000-1710-1670-162
Cultuur0-6330-510-510-510-51
Kunst774-3080-380-380-380-37
Sociaal-cultureel werk439-846590590590590
Sportstimulering00000-1280000
Programma 4. Veiligheid
Veiligheidsregio0-110443-4430-430-420-42
Programma 5. Mobiliteit en openbare ruimte
Openbaar groen0-70200000000
Wegen, straten en pleinen784-5.070500-3950-800-2700-70
Parkeren252-460304-166311-46327-46323-46
Verkeer250-2.1242500250-360250-9752500
Riolering0-15211901190500500
Projecten Openbare ruimte0000000000
Begraven0000000000
Natuurgebieden70000000000
Programma 6. Duurzaamheid, milieu en natuur
Projecten milieu en buitengebied0-3810-550-230000
Afvalverwijdering particulieren0-720-840-440-560-26
Beleidsontwikkeling Afval0000000000
Advisering en handhaving milieu0-4870-2020-1330-750-65
Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Ruimtelijke ordening360-7060-210001.300000
Woningbouwcomplexen256-103820-571.575-1.207743-17370-17
Volkshuisvesting210-1120-130-110-90-9
Strategische projecten/samenwerking1.500-465200-210200-850-850-75
Programma 8. Economie en vrije tijd
Industrieterreinen98201.4220995071207210
Overige bedrijfsmatige activiteiten1.037-3.098659-1.134356-982867-982140-982
Evenementen en stadspromotie0-880-500-500000
Haven0000000000
Beleidsontwikkeling Lokale economie0-17500000000
Recreatie en toerisme0-50-40-40-40-4
Programma 9. Bestuur, organisatie en dienstverlening
Resultaat kostenplaatsen140-3.2660-2290-3300-3930-433
College14301030103010301030
Raad en raadscommissies0-1100000000
Rekenkamer0-1400000000
Programma 10. Financiën en belastingen
Reserveringen-436-5.191500-3.889100-3.3470-3.1050-2.963
Treasury2.00701.35201.32101.28101.2330
Dividend en winstuitkering0000000000
OZB belasting0000000000
Algemene baten en lasten3980398039800000
Totaal programma326.922-326.901278.306-276.588267.459-268.819274.549-275.741257.910-258.344